nasılsın


 
AnasayfaAnasayfa  kapıkapı  GaleriGaleri  AramaArama  Giriş yapGiriş yap  Kayıt OlKayıt Ol  

ATATÜRK İLKELERİ ve inkılap tarihi 2006 ara sınav soruları(2.sınıf)

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
Yazar Mesaj
FLORA
admin
admin
avatar


Yaş : 35 Kayıt tarihi : 01/06/08 Mesaj Sayısı : 621 Nerden : istanbul İş/Hobiler : çoook Lakap : geveze

MesajKonu: ATATÜRK İLKELERİ ve inkılap tarihi 2006 ara sınav soruları(2.sınıf) C.tesi Haz. 28, 2008 11:50 am

1-Türk-Irak sınırı aşağıdakilerin hangisinde çizilmiştir?
*Uluslar Kurumu'nda
*Ankara Antlaşması'nda
*Lozan Antlaşması'nda
*Moskova antlaşmasında
*Mudanya Ateşkesi’nde

2-)-Aşağıdakilerden hangisi Doğu illerinin temsilcilerinden oluşan bir kongrenin Erzurum'da yapılmasının yararlarından biri değildir?
*İstanbul Hükümeti'nin Erzurum'da yapılacak bir kongreye müdahale edebilecek bir olanağa sahip olmaması
*Erzurum'da elde edilecek başarının Sivas'ta toplanması planlanan kongreye büyük moral olacağı düşüncesi
*Erzurum ile birlikte önemli bazı Doğu illerinin henüz işgal edilmemiş olması
*Kongre sonucu oluşacak örgütün, Ermeni saldırıları karşısında savunma için 15. kolorduya daha çabuk yardım sağlayabilecek olması
*Yurttaki tek derli toplu askeri gücün Erzurum'da bulunması dolayısıyla burada bütün yurda örnek olacak bir örgütlenme modelinin kurulabilecek olması

3-)Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın hiçbir zaman, doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını yansıtamamış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
*Kadınların parlamento içinde yer alamaması
*Güçler ayrılığı ilkesinin çok katı kurallarla işletilmesi
*Parlamentonun, Mebusan ve Ayan olmak üzere ikili bir nitelik taşıması
*Milletvekili seçimlerinde belli oranda vergi verir olma şartının aranması
*Meclisin yetkilerini kısmak ve genişletmek hakkının kesin olarak padişahta olması

4-)1950-60 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
*Dış politikada denge politikası izlemek
*Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek
*Askeri harcamaları kısmak
*Gereksiz fabrikalar açmak
*Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek

5-)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa'daki siyasi gelişmelerden biri değildir?
*Çekoslovakya'nın kurulması
*Yugoslavya Krallığının kurulması
*Alman sömürgelerinin İngiliz, Fransız ve İtalyanlar arasında bölüşülmesi
*Trollerin İtalya'ya bağlanması*Polonya'ya Alman topraklarından büyük bir pay verilmesi

6-)Aşağıdakilerden hangisi, İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı başladığında taraf değiştirerek İtilaf Devletleri yanına geçmesinin doğurduğu sonuçlardan biridir?
*Avusturya-Macaristan ordularının Kuzey İtalya'ya yayılması dolayısıyla cephelerin genişlemesi
*Trablusgarp’ın kesin olarak Osmanlı Devleti'nin elinden çıktığının anlaşılması
*Osmanlı Devleti'ne Almanya'dan gelen yardımın önünün kesilmesi
*İtilaf Devletleri'nin Ruslara savaş malzemesi yardımının kolaylaşması
*İtilaf Devletleri'nin Ruslara savaş malzemesi yardımının kolaylaşması
*Almanya'nın sömürgeleri ile bağlantısının kopması

7-)Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli Kararlarından) biri değildir?
YANIT: Osmanlı devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız arap devletlerinin kurulabileceği

8-)Erzurum kongresi öncesi kent halkını örgütlenmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?
*Ermeni tehlikesinin yaklaşması*Fransızların kenti işgal etmesi
*Rum çetelerinin bölgede katliamlar yapması
*Ali Galip’in olumsuz tavrı
*Amerikalı inceleme heyetinin bölgedeki nüfus çoğunluğunu Ermeni olarak göstermesi

9-)Avrupa'yı demokratik değerlerin işlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
*Birleşmiş Milletler
*NATO
*Avrupa Konseyi
*Avrupa Topluluğu
*CENTo

10-)Lozan Antlaşması ile İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Ege adalarının geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
*Lozan'daki Türk temsilcilerinin başarılı bir politika izleyememesi
*Ege adalarında nüfus yoğunluğunun Rumlarda olması
*Yeni Türk Devleti'nin Adalar konusunda ısrar edememesi
*Adaları vermek istemeyen Yunanlıların İngilizler tarafından desteklenmesi
*Ege adalarının Misak-ı Milli ile saptanan sınırlar içinde olmaması

11-)Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Ordu'nun kurulma aşamasında karşılaşılan para sıkıntısını gidermek amacıyla TBMM Hükümeti tarafından başvurulan yollardan biri değildir?
*Vergi oranlarının artırılması
*Bankalardaki paralara el konulması
*İngilizlerden parasal destek sağlanması
*Posta havalelerinin geciktirilmesi
*Halka yeni vergiler konması

12-)Düzenli ordu ilk başarılı sonucunu hangi
cephede kime karşı almıştır?
*Doğuda Ermenilere
*Güneyde Fransızlara
*Batıda yunanlılara

13-) TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk derneği üyelerini
üzerinde görüş birliğine vardıkları tek nokta
aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Yurdun kurtarılması

14-)Aşağıdakilerden hangisi 1930–1945 arasında Türkiye’nin ekonomik durumu için
söylenemez?
YANIT: Tarımsal üretimin pazarlarda değer kazanması

15-) Osmanlı devletinin kuzey Afrika’daki son topraklarını kaybetmesine neden olan antlaşma hangisidir?
*Uşi antlaşması
*Londra antlaşması
*Sevr antlaşması
*Berlin antlaşması

16-) İslam ihtilali komitası kimlere karşı kurulmuştur?
*Rumlara
*Fransızlara
*İngilizlere
*Ruslara

17-)Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz’de bir devlet kurmak istemiştir?
YANIT:Pontus

1 Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma çağının getirdiği en önemli gelişmedir?
*Yurttaşların devlet gücü üzerinde hakkı olduğu düşüncesi
*Bireyin devlet için var olduğu düşüncesi
*Toplumsal evrimin geçersiz olduğu düşüncesi
*Dinsel planların öne çıkması

19-)Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kurum
*Parlamento
*Adalet sistemi
*Hükümet
*Devlet*Siyasal parti

20-) Aşağıdakilerden hangisi, 23 Şubat 1921 tarihinde toplanan Londra Konferansı'ndan sonra ortaya çıkan durumlardan biridir?
*İzmir'in Yunanistan'a verileceğinin kesinleşmesi
*Anlaşma Devletlerinin İstanbul'dan çekilmek istemesi
*TBMM Hükümeti'nin varlığının, itilaf devletlerince kabul edilmesi
*Sevr Barışı'nın tanınması
*İngiliz-Yunan işbirliğinin sona ermesi

21-)Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın ulusal kurtuluş hareketinin merkezi yapılmasının sebeplerinden değildir?
*milletvekillerinin Ankara olması yolunda oy vermesi
*m. Kemalin Ankara’yı ziyaretinde hoş karşılanması
*halkın mücadeleye ilgisinin olması
0lması
*batı cephesine yakın olması
*dinsel değerlerin ön plana çıkması

22-)Aşağıdakilerden hangisi Lozan antlaşmasından sonra Türkiye de yaşayan Rumların Yunanistan’daki Türklerle değiş tokuş edilme nedenlerinden biri değildir?
*Rumların kurtuluş savaşı sırasında yunanlıları desteklemiş olması
*Rumların Türkiye’de kalmaları durumunda sürekli tedirginlik içinde yaşayacak olmaları
*Rumların kurtuluş savaşı sırasında insanlık dışı tutumlarının Türkler tarafından unutulamayacağı
*Yunanistan’ın ileride Türkleri tekrar kışkırtabileceği düşüncesi
*Rumların Türkiye’de kalmaları durumunda önemli ekonomik sorunlara yol açabilecek olması

23-)Ulusal bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş savaşının halka mal edilmesi kararı nerede alınmıştır?
*Amasya’da*Havzada
*Sivas’ta
*Erzurum’da

24-)Aşağıdaki ülkelerden hangisi ile dolaylı ya da dolaysız savaşılmadı
YANIT: Amerika

25-)Aşağıdakilerden hangisi Lozan antlaşmasının kapsamında değildir?
*devlet borçlarının ödenmesi için her türlü yabancı denetime son verilmesi
*azınlıkların Türk uyruklu olması
*kapitülasyonun her türlü sonuçları ile birlikte kaldırılması
*Musul sorununun ikili görüşmelere bırakılması
*Türkiye’ye boğazlar üzerine savunma ve denetim hakkının tanınması

26-)Türkçülük akımı ilk kez hangi alanda olmuştur?
YANIT il alanında

27-)1961 anayasasının askeri bir darbe sonucu kabul edilen bir anayasa olarak sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
*Milli birlik komitesi tarafından hazırlanan anayasanın meclis ve halkoyuna sunularak meşrulaştırılmış olması
*askerlere geniş siyasal haklar tanınmış olması
*siyasal özgürlüklerin çok sınırlı olması
Cumhuriyet senatosunu kurmuş olması
*tek parti rejimine geri dönüşü kararlaştırmış olması

28-)Hangisi 1.dünya savaşı sonuçlarından değildir?
*Alman sömürgelerinin Fransa ve İngiltere arasında paylaşılması

29-)16. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dönem TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?
*Yürütme gücünün doğrudan doğruya TBMM içinde olması
*Her vekilin kendini seçen meclise karşı sorumlu olması
*Ordu ve Kolordu komutanlarının milletvekili olabilmesi
*Vekillerin, milletvekilleri arasından ve doğrudan doğruya TBMM tarafından seçilmesi
* Başbakanın milletvekilleri arasından oy çokluğu ile seçilmesi

30-)Manda ve himayenin kabul edilmeyeceğinin açıklandığı kongre hangisidir?
YANIT:Sivas Kongresi


1)a 2)a 3)e 4)b 5)d 6)a Cool 9-)C 10)e
11)c 12)A 15)a 16)a 18)a 19)D 20)c
21)b 22)e 23)a 25)E 27)a 29)e
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://nasil.yetkin-forum.com

ATATÜRK İLKELERİ ve inkılap tarihi 2006 ara sınav soruları(2.sınıf)

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var: Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
nasılsın :: EĞİTİM :: AÖF -
- - ArabaYetkinforum.com | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Yetkinblog