nasılsın


 
AnasayfaAnasayfa  kapıkapı  GaleriGaleri  AramaArama  Giriş yapGiriş yap  Kayıt OlKayıt Ol  

aöf hukuka giriş-2

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
Yazar Mesaj
FLORA
admin
admin
avatar


Yaş : 35 Kayıt tarihi : 01/06/08 Mesaj Sayısı : 621 Nerden : istanbul İş/Hobiler : çoook Lakap : geveze

MesajKonu: aöf hukuka giriş-2 Perş. Haz. 05, 2008 6:43 pm

101 ) Aşağıdakilerden hangisinde iyi niyet rol oynar ?

- Kaybedilmiş para

102 ) Kendisini vahşi bir hayvandan kurtarmak için , başkasının camını kırıp , evine girmek eylemi ne teşkil eder ?

- Zaruret hali

103 ) Davalının , kefalet sözleşmesinin hükümsüz olduğunu ileri sürmesine ne ad verilir ?

- İtiraz

104 ) İyi niyet hangi durumda rol oynar ?

- Hakların kazanılmasında .

105 ) Aşağıdakilerin hangisi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder ?

A ) suç
B ) Kusur
C ) Kabahat
D ) Meşru müdafaa
E ) Hakkın kötüye kullanılması
Cevap : E

106 ) Sahipsiz bir taşınmazın aslen kazanılmasına ne denir ?

- işgal

107 ) Bir kişinin hakkına saygı gösterilmesini isteme yetkisi nedir ?

- Talep hakkı .

108 ) Başkasına ait keresteleri kullanmak suretiyle evine mobilya yaparak mobilyalar üzerinde kanunun aradığı şartlarda mülkiyet hakkını elde etmek ne teşkil eder ?


- Hukuki fiil

109 ) Sahipsiz taşınır mallar üzerindeki aslen kazanılmasına ne ad verilir ?
- Sahiplenme

110 ) Deprem sebebi ile balkondan atlayıp aşağıdaki otomobile önemli ölçüde zarar veren kimsenin içinde bulunduğu hukuki durum nasıl açıklanabilir ?

- Zaruret hali

111 ) Bir kimsenin Devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına başvurarak hakkın elde edilmesini isteme yetkisine ne ad verilir ?

- Fava hakkı

112 ) Zina yapan eşini affetmek suretiyle dava hakkını yitiren kişinin , bu hak kaydı hangi sebebe dayanmaktadır ?

- Hukuki fiille

113 ) Gerçekte hak sahibi olmayan bir kimseden satın alınan bir taşınır eşya üzerinde hakkın kazanılması sonucu doğuran müessese hangisidir ?

- İyi niyet
114 ) Ana ve Babanın ergin olmaya çocukları üzerindeki velayet hakkını kötüye kullanmaları halinde hakim onlara hangi yaptırımı uygular ?

- Velayetin kaldırılması .

115 ) Begüm çantasını çaldırmıştır . Hırsız , çantanın çalıntı olduğunu bilmeyen Alev’e satıp teslim etmiştir . Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

- Alev mülkiyet hakkı kazanamaz .

116 ) Bir kişinin kendi fiiliyle haklar ve borçlar yaratabilmesi iktidarına ne denir ?

- Fiil ehliyeti.

117 ) Bir kimsenin davacı ve davalı olabilme ehliyetine ne ad verilir ?

- Taraf ehliyeti

118 ) Akıl hastası fiil ehliyeti bakımından nerede yer alır ?

- Tam ehliyetsizler

119 ) Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal davranışlarının rızasıyla yapabilirler ?

- Kendilerine borç altına sokan muameleleri

120 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?

- Vücut bütünlüğü

121 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?

A ) Ayırt etme gücü
B ) Kısıtlı olmamak
C ) Ergin olmak
D ) Vücut bütünlüğü
E ) Sağ doğmuş olmak
Cevap : D
122 ) Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücü ortadan kalkmaz ?

A ) Akıl hastalığı
B ) Sarhoşluk
C ) Akıl hastalığı
D ) Yaş küçüklüğü
E ) Sabıka
Cevap : E

123 ) Aşağıdakilerden hangisi eğrin sayılmanın yollarından bir değildir ?

A ) Eğrin kılınmayı isteme
B ) İdari yoldan ergin olma
C ) Normal ergenlik
D ) Evlenme ile erginlik
E ) Mahkeme kararı ile erginlik .
Cevap : B

124 ) Evlenme ile ergin olma yaşı kaçtır ?

- 17 – 17

125 ) Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir olaydır ?

A ) kira
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – Satım
D ) Bağışlama
E ) Vekalet
Cevap : B

126 ) Hak ehliyetine sahip olma bakımından kişiler arasındaki ayırım yapılmaması hangi ilkelerin gereğidir?

- Eşitlik

127 ) Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisini bizzat yapabilirler ?

A ) Satım akdi
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – satım
D ) Bağışlama
E ) Vekâlet
Cevap: B


128 ) Zengin bir akıl hastasının, yoksul bir kimseye, bir haksız fiil ile zarar vermesi halinde bu zararı ödemekle kim yükümlü olacaktır ?

- Akıl hastasının kendisi

129 ) Ayırt etme gücüne sahip bir küçüğün ana ve abasının muvafakatiyle mahkemece ergin kılınabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir ?

- 15

130 ) Aşağıdaki hukuki muamelelerden hangisi kendilerine yasal danışman atanmış olanlar tarafından hiçbir şekilde yapılmayacak muameledir ?

- Kefalet

131 ) Pek önemli sebeplerle hakim tarafından izin verilen olağanüstü evlenme yaşı kadınlar için kaçtır ?

- 16

132 ) 15 yaşını doldurmuş bir küçüğün ana ve babasının muvafakatiyle yargısal erginliğine hangi makam karar verir ?

- Asliye hukuk mahkemesi

133 ) Gerçek kişilik hangi anda başlar ?

- Çocuğun tam ve sağ doğumuyla .

134 ) Kendisinden uzun sure haber alınamayan bir kimsenin gerçek kişiliğini sona erdiren mahkeme kararına ne ad verilir ?

- Gaiplik

135 )
1. Sağ doğum
2. Tam Doğum
3. Reşit olmak
4. Ayırt etme gücü
5. Kısıtlı olmamak

Gerçek kişilerde hak ehliyetinin kazanılması için yukarıdakilerden hangisi gereklidir ?

- 1 ve 2

136 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolan gaibin mirası kaç yıl sonra mirasçılarına kesin olarak geçer ?

- 5 Yıl

137 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolmuş kimsenin ölmüş sayılabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır ?

- Ölüm karinesi

138 ) Bir kişi hakkında verilmiş gaiplik kararı , hangi andan itibaren hüküm ifade eder ?

- Gaip olan kimseden son haber alındığı tarihten itibaren .

139 ) Aşağıdakilerin hangisinin yaptırımı küçük görmedir ?

- Ahlak kurallarının

140 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakilerden hangisidir ?

- Objektif ahlak kuralı

141 ) Kirasını ödemeyen Ali’ye karşı ev sahibinin yargı yoluna başvurarak alacağını zorla alması ne tür yaptırımdır ?

- Cebri icra

142 ) Bir kimseyi hukuk kurallarının emrini yerine getirmeye zorlayan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir ?

- Cebri icra

143 ) Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı dışı denetimine girmektedir ?
- Sayıştay’ın mali alanındaki kontrol rolü

144 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?

- Demokratik devler ilkesi 145 ) Aşağıdakilerin hangisi devletler umumi hukukunun kaynaklarından birisi değildir ?

A ) Andlaşmalar
B ) Vatandaşlık Kanunu
C ) Milletler arası teamüller
D ) İçtihatlar
E ) Doktrin
Cevap : B

146 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir ?

A ) Kara sigortası
B ) Deniz Sigortası
C ) Mal sigortası
D ) Can Sigortası
E ) Hastalık sigortası
Cevap : E

147 ) Yönetmelikler ne tür bir hukuk kuralıdır ?

- Yazılı

148 ) Bilim adamlarının belli konulardaki görüş ve kanaatlerine ne ad verilir ?

- Bilimsel görüşler

149 ) Aşağıdakilerin hangisi hakkın mahiyetini açıklayan görüşlerden biri değildir ?

A ) İrade nazariyesi
B ) Menfaat nazariyesi
C ) Kamu çıkarı nazariyesi
D ) Hürriyet nazariye
E ) Karma nazariyesi
Cevap : C

150 ) Tüzüğün işlevi nedir ?

- Bir kanunun uygulanmasını göstermek ya da emrettiği işleri belirtmektir .

151 ) Nisbi hakların ayırıcı özelliği nedir ?

- Belli kişilere karşı ileri sürülebilmesi

152 ) Velayet hakkı nedir ?

- Ana-babanın henüz ergin olmayan çocuğu üzerindeki sahip oldukları haktır .

153 ) İyi niyet aşağıdaki hallerden hangisinde rol oynar ?

- Hakkın kazanılmasında

154 ) Kişi ( şahıs ) nedir ?

- Hak ve borçlara sahip olabilen varlıktır .

155 ) Gerçek kişilik ne zaman başlar ?

- Sağ ve tam doğumla

156 ) Ölümüne muhtemel gözü ile bakılan bir durum içinde kaybolan kişi hakkından ne kadar zaman sonra gaiplik kararı verilir ?

- 1 yıl

157 ) Sınırlı ehliyetsizler , hangi işlemleri yasal danışmanın razısıyla yapabilirler ?

- Kendilerini borç altına sokan muamelelerde

158 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin kişilik hakları kapsamına girer ?

- Bedensel bütünlük üzerindeki haklar ,

159 ) Medeni kanuna göre normal ergenlik kaç yaşının doldurulması ile kazanılır ?

- 18

160 ) Sahibi tarafından hukuki bir işlem ile başkasına belli bir süre için verilen mallara ne ad verilir ?

- Bırakılmış mallar

161 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne denir ?

- Ayni haklar

162 ) Tereke mirasçıya ne zaman geçer ?

- Murisin ölümü ile

163 ) Aşağıdakilerden hangisi nafaka alacaklısı konumunda olan kişilerden değildir ?

A ) Dede
B ) Baba
C ) Torun
D ) Teyze
E ) Evlat
Cevap : D

164 ) Aşağıdakilerin hangisi “ müflis kavramını tanımlamaktadır ?

- İflasın açılması ile birlikte borçlunun aldığı addır

165 ) Türk Karı – Kocanın İngiltere de boşanmak istemesi sonucu ortaya çıkan sorunları hangi kurallar düzenler ?

- Kanunlar ihtilafı

166 ) Bir malın sahibinin isteği dışında bilerek veya bilmeyerek başka bir kişi tarafından başka birine satılması durumunda malın asıl sahibi mülkiyet hakkını geri almak için aşağıdakilerden hangisini açar ?

- İstihkak Davası

167 ) Bir örf-adet kuralının , örf-adet hukuku haline dönüşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir ?

- Manevi yaptırım

168 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından olan kişisel hak ve hürriyetlerinden değildir ?

A ) Kişi dokunulmazlığı
B ) Kişi Özgürlüğü
C ) Çalışma hakkı
D ) Mülkiyet hakkı
E ) Düşünce Özgürlüğü
Cevap : C

169 ) Ahmet , mümessili olduğu , Ali’ye mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir. Ahmet’in kullandığı hak , aşağıdakilerden hangisidir ?

- Bozucu yenilik doğuran haklar

170 ) Uzun zamandan beri haber alınamayan bir kişinin mirası mirasçılara ne zaman kesin olarak geçer ?

- 15 yıl sonra
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://nasil.yetkin-forum.com

aöf hukuka giriş-2

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var: Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
nasılsın :: EĞİTİM :: AÖF -
- - ArabaYetkinforum.com | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Yetkinblog