nasılsın


 
AnasayfaAnasayfa  kapıkapı  GaleriGaleri  AramaArama  Giriş yapGiriş yap  Kayıt OlKayıt Ol  

AÖF hukuka giriş-1

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
Yazar Mesaj
FLORA
admin
admin
avatar


Yaş : 35 Kayıt tarihi : 01/06/08 Mesaj Sayısı : 621 Nerden : istanbul İş/Hobiler : çoook Lakap : geveze

MesajKonu: AÖF hukuka giriş-1 Perş. Haz. 05, 2008 6:42 pm

2 )Hukuk niçin gereklidir?

— Sosyal hayatı düzenlediği için

3 ) Kişilerin kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?

—Sübjektif ahlak kuralları

4 ) Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?

— Görgü kuralları

5 ) Aşağıdakilerden hangisi sadece hukuk kurallarının bir özelliğidir?

— Kamu kudreti ile desteklenmiş olması

6 ) Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kurallı aşağıdakilerden hangisidir?

— Objektif ahlak kuralı

7 ) Görgü kuralı ne ile ilgilidir?

— Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla.

8 ) Din kuralının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki nedir?

—Günahkâr sayma

9 ) Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?

— Hukuk kuralları

10 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

- Objektif ahlak kuralları

11 ) Aşağıdakilerden hangisinde müeyyide ayıplamalı değildir ?

- Hukuk kuralı

12 ) Aşağıdakilerden hangisi sübjektif ahlak kurallarındandır ?

- Kimseye yalan söylememek

13 ) Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kuralı haline dönmesine bir örnek teşkil etmez ?

a ) Irza Geçme
b ) Hırsızlık
c ) Adam öldürme
d ) Dolandırıcılık
e ) Konkordato
Cevap : E

14 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından birisi değildir ?

a ) Borçlar hukuku
b ) İş hukuku
c ) İdare hukuku
d ) Anayasa Hukuku
e ) Vergi hukuku
Cevap : A

15 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar ?

- Bireylere asgari bir hayat düzeyi sağlamayı amaç edinen devlet .

16 ) Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir ?

- TBMM nin

17 ) Bakanlar kim tarafından seçilir ?

- başbakan tarafından

18 ) Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukukunun ilkelerinden biridir ?

- Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

19 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır ?

a ) Ölüm
b ) Bir meslek ve sanatının icrasını geçici olarak durdurulması
c ) Ağır hapis cezası
d ) Ağır para cezası
e ) Müebbet hapis cezası
Cevap : B

20 ) Suçun maddi unsuruna ne ad verilir ?

- Hareket

21 ) Aşağıdaki gruplardan hangisine hiçbir surette ceza verilmez ?

- 0 - 11 yaş

22 ) Aşağıdakilerden hangisi vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir ?

a ) Vergide eşitlik ,
b ) Vergide genellik ,
c ) Vergide nisbilik
d ) Vergide kanunilik ,
e ) Vergide adalet ,

Cevap : C

23 ) Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden değildir ?

a ) Emlak vergisi
b ) Kurumlar vergisi
c ) Taşıt - alım vergisi
d ) Motorlu taşıtlar vergisi
e ) Veraset ve intikal vergisi
Cevap : B

24 ) Aşağıdakilerden hangisi denetim mahkemesidir ?

- Yargıtay

25 ) aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargının alanına girer ?

- Vakıfların mahkeme siciline tescilline karar vermesi

26 ) Bir fiilin ceza kanununda yazılı olmasına ne ad verilir ?

- Tipiklik

27 ) Vatandaşlara insan haysiyetine yakışır bir yaşam düzeyi sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir ?

- Sosyal Devlet

28 ) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir ?

a ) Grev ve lokavt
b ) Sendikalar
c ) Hizmet akdi
d ) Şirketler
e ) Toplu iş sözleşmeleri

Cevap : D

29 ) Taşra teşkilatındaki kademelerin hangisinde her bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur

- İl

30 ) Ceza yargılama hukukunun temel kanunu aşağıdakilerden hangisidir ?

- Türk Ceza Kanunu

31 ) Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev aşağıdakilerden hangisine yol açar ?

- Grevin kanun dışı olarak nitelendirmesine ,

32 ) Ailenin korunmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesi kapsamındadır ?

- Sosyal devlet ilkesi

33 ) Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi vermekle yükümlü olması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir ?

- Genellik

34 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre , Yargı yönetim ve denetimi altında yapılmasına ilişkin hükümler anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?

- Demokratik devlet ilkesi

35 ) Şahısları temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

- Anayasa Hukuku

36 ) Şahısların kamu yönetimi ile olan ilişkilerini ve anlaşmazlıklarını düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer ?

- İdare Hukuku

37 ) Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek haraketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek yapmaya ne ad verilir ?

- Kast

38 ) Devletler Genel Hukukuna hakim ilke aşağıdakilerden hangisidir ?

- Eşitlik

39 ) Herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasına ne ad verilir ?

- Vergide adalet

40 ) Sendikalar hangi esasa göre düzenlenmiştir ?

- iş kolu

41 ) aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından değildir ?

a ) Eşya hukuku
b ) Miras hukuku
c ) İş hukuku
d ) Ticaret Hukuku
e ) Aile Hukuku
CEvap : C

42 ) Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununun bölümlerinden değildir ?

a ) Tİcaret şirketleri
b ) Eşya Hukuku
c ) Tahvil
d ) Sigorta Hukuku
e ) Deniz ticareti Hukuku

Cevap : B

43 ) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evraktır ?

- Tahvil , kambiyo senetleri , bono , poliçe , çek , hisse senedi , konşimento , makbuz senedi , varant ...

44 ) Bir Türk ile evlenen yabancı bir kadının Türk vatandaşlığını nasıl kazanmıştır ?

- Müktesep .

45 ) Anonim şirketi en az kaç kişi ile kurulur ?

- 5

46 ) Sigorta hukukunun kolları aşağıdakilerden hangisidir ?

- Sosyal - özel sigorta

47 ) Aynı uyrukluktan olmayan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine , hangi devletin kanunlarının uygulanacağını gösteren hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

- Devletler özel hukuku

48 ) Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplanmasına ne ad verilir ?

- Miras

49 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk ticaret kanununda düzenlenen şirketlerden biri değildir ?

a ) Anonim şirket
b ) Limitet şirket
c ) Kolektif şirket
d ) Komandit şirket
e ) Adi şirket

Cevap : E

50 ) Hak sahibinin ismen belirtildiği , üzerinde emre veya havalesine kayıtlı bulunmayan kıymetli evraklara ne ad verilir ?

- Nama yazılı senetler

51 ) Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete ne ad verilir ?

- Navlun

52 ) limitet şirketler hangi faaliyet konuları ile uğraşamaz ?

- Bankacılık - sigortacılık

53 ) Doğum ile kazanılan uyrukluğa ne ad verilir ?

- Asli uyrukluk

54 ) Bir Türk ile evlenen yabancı devlet vatandaşı kadının türk vatandaşlığını kazanması hangi tür uyrukluktur ?

- Kazanılmış ( müktesep ) uyrukluk .

55 ) Bir anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne ad verilir ?

- Hisse senedi

56 ) Tarafların karşılıklı hak ve borçlarını gösteren ve sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen yazılı belgeye ne ad verilir ?

- Sigorta poliçesi

57 ) Sonradan kazanılmış uyrukluğa ne ad verilir ?

- Müktesep uyrukluk .

58 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir?

a ) Trenler
b ) Gerçek kişiler
c ) Tüzel kişiler
d ) Gemiler
e ) Uçaklar

Cevap : A

59 ) Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir ?

- Sigorta primi

60 ) Kişiler veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir ?

- Uyrukluk

61 ) korumaya muhtaç kişilerin koruma altına alınmasına ne ad verilir ?

- Vesayet

62 ) A.Ş. sermaye unsuru en az kaç TL dir ?

- 50 Milyar

53 ) Limitet şirketinin sermayesi en az kaç TL dir ?

- 5 Milyar

54 ) Ülkemizdeki yabancıların sınırlama olmaksızın tamamen yararlanabildiği hak grubu aşağıdakilerden hangisidir ?

- Özel haklar

55 ) Aşağıdakilerin hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz ?

a ) Kanunlar
b ) Bilimsel Görüşler
c ) Tüzükler
d ) Yönetmelikler
e ) Kanun Hükmünde kararnameler .

Cevap : B

56 ) Aşağıdakilerin hangisi kanunun özellileri arasında gösterilmez ?

a ) Genel olması
b ) Soyut olması
c ) Sürekli olması
d ) Yardımcı - tali kaynak olması
e ) Yazılı olması

Cevap : D

57 ) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar hangi mahkemeye açılır ?

- Danıştay

58 ) Aşağıdakilerden hangisinde örf ve adet hukukunun uygulanması olanaksızdır ?

- Ceza Hukuku

59 ) Paftos nasıl bir hukuk kuralıdır ?

- Özel ve adet hukuku

60 ) Milletvekilleri tarafından TBMM ye sunulan kanun projelerine ne denir ?

- Kanun Teklifi

61 ) Bir kanun kendi metininde yürürlülük tarihini göstermemişse yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer ?

- 45

62 ) Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kime aittir ?

- Bakanlar kuruluna

63 ) Bir kuralın örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?

- Genel inanış

64 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptali için hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?

- Danıştay

65 ) Yetkili bir merci tarafından olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne uygulamada ne ad verilir ?

- Mevzuat

66 ) Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenmez ?

- Temel Haklar

67 ) Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun resmi gazetede yayınlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer ?

- 45

68 ) Yargısal kararlar , hukukun hangi tür kaynaklarındandır ?

- Yardımcı

69 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olmaları halinde bunların iptali işlemi hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?

- Danıştay

70 ) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi aşağıdaki organlardan hangisi yapar ?

- Anayasa Mahkemesi

71 ) Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş , düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir ?

- Bilimsel görüş

72 ) Örf ve adet hukukunun maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir ?

- Örf ve adetin devamlılığı ve tekrarlanması

73 ) Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır ?

- Bakanlar kurulu

74 ) Bir örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?

- Genel inanış

75 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptal işlemleri hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?

- Danıştay

76 ) Yargıtay da iki farklı dairesinin belirli bir konuda farklı intihabatların bulunması halinde gidilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?

- İçtihadı birleştirme yoluna gidilir .

77 ) Adli yargı alanında içtihatları birleştirme kararlarını aşağıdakilerden hangisi verir ?

- Danıştay
78 ) Alıcının ayıplı bir malı değiştirmesini satıcıdan isteme hakkı , ne tür bir haktır ?

- Değiştirici yenilik doğuran haktır

79 ) Çalışma hakkı nasıl bir haktır ?

- Ekonomik ve sosyal

80 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir ?

- Ayni haklar

81 ) Memur olma hakkı ne tür bir haktır ?

- Kamu hakkı

82 ) Aşağıdakilerden hangisi başkalarının üzerindeki mutlak haklara bir örnektir ?

- Velayet hakkı

83 ) Konularına göre özel haklar ikiye ayrılır . Bunlardan biri malvarlığı haklarıdır . Diğeri aşağıdakilerden hangisidir ?

- Kişilik hakları

84 ) Anne ve babanın çocuklar üzerindeki tedip hakkını kullanmaları halinde yeni bir hukuki durumun meydana gelmemesi tedip hakkının hangi özelliğini ifade eder ?

- Alelade hak olması

85 ) Sahibine bir evde oturmak veya onun bir kısmını işgal etmek konusunda yetki veren sınırlı ayni haklara ne ad verilir ?

- Oturma hakkı

86 ) Ekonomik ve sosyal haklar hangi hak kategorisinde yer alır ?

- Kamu hakları

87 ) Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklara örnek veriniz ?

- Kamu hakkı

88 ) Vesayet hakkı aşağıdakilerden hangisini kapsamına girer ?

- Kişinin başkalarının kişiliği üzerindeki mutlak hakkı .

89 ) Aşağıdakilerin hangisi maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklardır ?

- Telif hakkı

90 ) Aşağıdakilerden hangisi özel hakların gayelerine göre ayrımlanmasıdır ?

- Yenilik doğuran haklar
- Alalede haklar

91 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir ?

A ) Konut hakkı
B ) Fikri haklar
C ) Özel hayatın gizliliği
D ) Sosyal ve ekonomik haklar
E ) Kamu hakları .
Cevap : C

92 ) Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan değildir ?

A ) Mülkiyet hakkı
B ) İrtifak hakkı
C ) Rehin hakkı
D ) Alacak hakkı
E ) Oturma hakkı
Cevap : D

93 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarında değildir ?

A ) Fikri hakları
B ) Siyasi haklar
C ) Velayet hakkı
D ) Mutlak haklar
E ) Vesayet hakkı
Cevap : B

94 ) Haberleşme hürriyeti hakkı hangi haklara girer ?

- Kişisel haklar

95 ) Aşağıdakilerden hangisi “ Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan bir değildir ?

A ) Telif hakkı
B ) Boşanma davası açma hakkı
C ) Nişan bozma hakkı
D ) Soy bağının reddi hakkı
E ) Eğrin kılmayı talep etme hakkı
Cevap : A

96 ) Hangi hakkın kullanılması mevcut durumu tamamen ortadan kaldırır ?

- Bozucu yenilik doğuran haklar

97 ) Vatandaşlık hakkı nasıl bir haktır ?

- Siyasi bir haktır ?

98 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin manavı haklarından biridir ?

- İnançları

99 ) Doğun nasıl bir hukuki oğludur ?

- Hukuki olay

100 ) Bir kimse denizde tuttuğu balık üzerindeki mülkiyet hakkını nasıl kazanmıştır?

- Aslen
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://nasil.yetkin-forum.com

AÖF hukuka giriş-1

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var: Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
nasılsın :: EĞİTİM :: AÖF -
- - ArabaYetkinforum.com | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Ücretsiz blog