nasılsın


 
AnasayfaAnasayfa  kapıkapı  GaleriGaleri  AramaArama  Giriş yapGiriş yap  Kayıt OlKayıt Ol  

Stratejik Yönetim Final Deneme Soruları

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
Yazar Mesaj
FLORA
admin
admin
avatar


Yaş : 35 Kayıt tarihi : 01/06/08 Mesaj Sayısı : 621 Nerden : istanbul İş/Hobiler : çoook Lakap : geveze

MesajKonu: Stratejik Yönetim Final Deneme Soruları Perş. Haz. 05, 2008 6:35 pm

Stratejik Yönetim Final Deneme Soruları


1-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin strateji belirlerken karşılaştıkları uygulamadan gelen sınırlamalardan biri değildir?
A) Yöneticinin kapasitesi
B) Zaman faktörü
C) Finansal kaynakların yetersizliği
D) Karşı stratejiler
E) Alışılagelmiş iç örgütsel değerler

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Bir takım faaliyetleri gerçekleştirerek ulaşılmak istenen durumları ifade eden ve bu nedenle mevcut hareketleri ve tepkileri yönlendiren kişisel ve sosyal olarak saptanmış değerlere ne ad verilir?
A) Amaç
B) Misyon
C) Politika
D) Program
E) Hedef

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Mevcut üretim süreci içinde katma değer oranını yükseltmek, satın alınan girdilerin daha iyi kullanımını araştırmak için yapılan çalışmalar aşağıdaki amaçlardan hangisinin kapsamında yer alır?
A) Nakit akış
B) Net kar
C) Verimlilik
D) Satış dalgalanmalarına önlem alma
E) Ürün farklılaştırma

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik incelemede dikkate alınması gerekli değişikliklerden biri değildir?
A) Enflasyonun seyri
B) Kamu ve özel harcamaların milli gelir içindeki payları ve yıllık artış oranları
C) Tasarrufların yatırıma dönüşme eğilimi
D) Devletin para ve maliye politikaları
E) Demografik değişimler

--------------------------------------------------------------------------------
5-) İşletmenin mevcut yatırımlarını kullanılan çeşitli ölçütlere göre değerlendirme, bunların gelecekte sağlayacakları yarar ve olanakları tahmin etme ve bu değerlemeden hareket ederek işletmenin elinde kaynakların tahsisine yol göstermek amacıyla yapılan analize ne ad verilir?
A) PIMS Analizi
B) 7-S Analizi
C) Portföy Analizleri
D) Değer Zinciri Analizi
E) Fonksiyonel Analiz

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Sınırlandırılmış belirli bir pazar üzerinde ancak bir ürün çeşidi ile faaliyetleri planlama ve geliştirme esasına dayanan faaliyetlerde kesinlik ve açıklık kazandırma amacını güden büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yığışım
B) Türdeşlik
C) Uzmanlaşma
D) Tek yönlü farklılaştırma
E) Durgun büyüme

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi büyük işletme birimleri için izlenecek jenerik stratejiler arasında yer almaz?
A) Farklılaştırma stratejisi
B) Düşük maliyet stratejisi
C) Karma stratejisi
D) Odaklaşma-farklılaştırma stratejisi
E) Düşük maliyet - farklılaştırma stratejisi

--------------------------------------------------------------------------------
Müşterilere daha değişik ve yeni teknolojik özellikler taşıyan ürünleri sunmak, ürettiklerini ürün ve hizmetleri daha düşük maliyetli, daha verimli ve kaliteli üretebilmek için yeni üretim yol ve yöntemlerinin bulunmasına ilişkin politikalara ne ad verilir?
A) Araştırma – Geliştirme politikaları
B) İnsan kaynakları yön.ilişkin politikalar
C) Üretim işlevlerine ilişkin politikalar
D) Reklam politikaları
E) Muhasebe ve finansmana ilişkin politikalar

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Kullanma sebebiyle fiziki ömrünü doldurmuş üretim araçlarının yenilenmesi ya da teknik gelişmeler sebebiyle verimsiz kalmış üretim araçlarının değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
A) Stratejik yatırımlar
B) Yenileme yatırımları
C) Üretim yatırımları
D) Mamullerle ilgili yatırımlar
E) Genişleme yatırımları

--------------------------------------------------------------------------------
10-) İş gören ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kültür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkileşen kültür
B) Bütünleşik kültür
C) Müteşebbüs kültür
D) Sistematik kültür
E) Süreç kültürü

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Büyüme ve belli endüstri alanında konsantrasyon için geçerli olabilecek lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinamik endüstri uzmanı
B) Dikkatli kar planyacısı
C) Analitik portföy yöneticisi
D) Etrafına bakma uzmanı
E) Profesyonel likiditasyoncu

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi stratejik başarı ölçütlerinden biri değildir?
A) Ürün ve hizmet kalitesi
B) Yaratıcılık ve yeni ürünler
C) Yönetim kalitesi
D) İşletmenin toplum ve çevre sorumluluğu
E) İşletmede çalışan işgücü sayısı

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi endüstri küreselleşmesini yönlendiren faktörlerden değildir?
A) Maliyet Faktörü
B) İhracat Faktörü
C) Çevresel Faktörler
D) Pazar Faktörü
E) Rekabet Faktörü

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Küreselleşme olgusunun dünyada önem kazandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1970
B) 1980
C) 1990
D) 2000
E) 2003

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Kazanılması gereken müşteri sayısı için bir rakam belirlenmesi işletmenin hangi tür amaçları arasında yer alır?
A) Sosyal amaçlar
B) Temel amaçlar
C) Ekonomik amaçlar
D) İkincil amaçlar
E) Toplumsal amaçlar

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Yeni faaliyetleri ve girişimleri finanse edebilmek için işletmenin öz ve yabancı sermaye tedarik edebilme gücü aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?
A) Defansif güvenlik
B) Otonomi
C) Büyüme
D) Ofansif güvenlik
E) İç güvenlik

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Planlamış mülakatlar, delphi tekniği. On-line bilgisayar etkileşimlerinden oluşan stratejik planlama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinamik modeller
B) Karar ağaçları ve morfoloji analizleri
C) Çok değişkenli etkileşim analizleri
D) Yapılandırılmış uzman görüşü
E) Yapılandırılmamış anketler ve mülakatlar

--------------------------------------------------------------------------------
1 İşletmenin izlenmesi gereken stratejik alternatifleri, ürün-pazar gelişme safhası ve rekabete göre açıklayan portföy analiz tekniğine ne ad verilir?
A) Hofer analizi
B) Stratejik kümeleme analizi
C) Stratejik Rehberlik analizi
D) Yatırım karlılığı matrisi analizi
E) Yönlendirici politika analizi

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Bir işletme, ürün veya hizmet satışlarının % 75’inden fazlasını tek bir müşteriye satıyorsa veya müşteri bağımsız bir işletme tarafından normal olarak yapılması gereken fonksiyonların bir kısmını üstlenmişse bu işletmenin izlediği tasarruf stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etrafına bakma
B) Tecrit etme
C) Son verme
D) Mahkum işletme
E) Ayırma

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi, farklılaştırma stratejisinin uygulama yollarından bir değildir?
A) Rakiplere nazaran daha üstün bir teknik teknolojinin uygulanması
B) Kalite iyileştirme çabalarını güçlendirme
C) Müşterilere sağlanan destek hizmetlerini ve satış hizmetlerini rakiplere nazaran daha etkili ve kaliteli gerçekleştirme
D) Az kalite ve nitelikteki ürün ve hizmeti rakiplerden daha düşük fiyata satma
E) Ürün ve hizmetlerin muhafazakar bir düşünce ile zaman içinde bir değişikliğe uğratılmadan piyasaya sürülmesi

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Orta büyüklükte bulunan bir işletmenin büyüme stratejisi izleyerek ürünlerini ve pazarını çeşitlendirmesiyle stratejik iş birimleri sayısını artırması sonucunda yapılacak organizasyonla ortaya çıkan yapıya ne ad verilir?
A) Girişimci yapı
B) Fonksiyonel yapı
C) Ürün bölümüne göre yapı
D) Coğrafi bölüme göre yapı
E) Matriks yapı

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi yatırım bütçeleri arasında yer almaz?
A) Yenileme yatırımları
B) Genişleme yatırımları
C) Mamullerle ilgili yatırımlar
D) Stratejik yatırımlar
E) Sinerjik yatırımlar

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Çevreyi etkilemekten çok rekabet ve yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı çevresel istek ve ihtiyaçları en iyi biçimde karşılamayı amaçlayan örgüt kültürü aşağıhangisidir?
A) Müteşebbüs kültür
B) Sistematik kültür
C) Etkileşim kültür
D) Bütünleşik kültür
E) Çevresel kültür

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi durgun büyüme alternatiflerindeki yönetici tipinin özelliklerinden bir değildir?
A) Karlılık artırımı konusunda tahminler yapması
B) Riske girmekten hoşlanması
C) Yeni yatırımlara girmeden mevcut durumu yönetmesini bilmesi
D) Gereksiz masraflarla mücadele etmesi
E) İyi bir verimlilik uzmanı olması

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Önceden farkına varılmamış kritik olayların kaçırılmış fiyatların ya da ciddi tehditler oluşturabilecek gelişmelerin belirlenmesi çağdaş kontrol yaklaşımlarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?
A) Stratejik gözetim
B) Tahminlerin kontrolü
C) Uygulama kontrol
D) Geri besleme
E) Süreç kontrol

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede belirlenebilecek normlar arasında yer almaz?
A) Bir satıcı için zorunlu kılınan asgari satış miktarı
B) Çalışılacak azami ve asgari ek mesai saatleri
C) Yönetici geliştirme ve yerleştirme
D) Kabul edilebilir maksimum kayıp veya bozulmanın miktarı
E) Her satıcının yaptığı müşteri ziyaretleri oranı

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Ömrünü doldurmuş eski teçhizatların yerine yenisini almak için gereken kaynakları temin etmek kazançları arttırmak ve biriktirerek yeniden işletmeye tahsis etmek, uzun dönemli ekonomik amaçlardan hangisine örnektir?
A) Mevcut pazarlarda mevcut ürünleri satma arzusu
B) Verimlilik
C) Nakit artışı
D) Ürün farklılaştırma
E) Bazı verimsiz faaliyetlere son verme

--------------------------------------------------------------------------------
2 Aşağıdakilerden hangisi iç büyüme yolları arasında yer almaz?
A) Uzmanlaşma
B) Yatay farklılaşma
C) Dikey farklılaşma
D) Türdeşik
E) Başka işletmelerle birleşme

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi uzun, sivri ve çok kademeli organizasyon yapılarının özellikleri arasında yer almaz?
A) Üst kademe ile alt kademe arasında çok sayıda hiyerarşik basamak bulunması
B) Genellikle faaliyet ve Pazar alanı olmayan örgütleri ifade etmesi
C) Kontrol alanın dar olması
D) Tutucu ve riske girmekten çekinen girişimci veya yöneticiler için uygun bir yapı olması
E) Yetki devrinin çok geniş olması

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Yaygın genel masraflardan, müşterek işlerde çalıştırılabilen personelden, satın alma ve eğitim güçlerinin bir çok ürünler için birleştirilmesinden doğan avantajlardan ortaya çıkan sinerji türüne ne ad verilir?
A) İşletme sinerjisi
B) Yatırım sinerjisi
C) Pazarlama sinerjisi
D) Yönetim sinerjisi
E) planlama sinerjisi


1-)D
2-)A
3-)c
4-) E
5-) C
6-) C
7-) D
8)A
9-)B
10-)A
11-)A
12-)E
13-)B
14-)B
15-)D
16-)D
17-)D
1 8)A
19-) D
20-) E
21-) C
22-) E
23-) C
24-) B
25-) A
26-) c
27-) C
2 8E
29-) E
30-) A
28. D -
29. A -
30. B
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://nasil.yetkin-forum.com

Stratejik Yönetim Final Deneme Soruları

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var: Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
nasılsın :: EĞİTİM :: AÖF -
- - ArabaYetkinforum.com | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Ücretsiz blog