nasılsın


 
AnasayfaAnasayfa  kapıkapı  GaleriGaleri  AramaArama  Giriş yapGiriş yap  Kayıt OlKayıt Ol  

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Final deneme soruları

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
Yazar Mesaj
FLORA
admin
admin
avatar


Yaş : 35 Kayıt tarihi : 01/06/08 Mesaj Sayısı : 621 Nerden : istanbul İş/Hobiler : çoook Lakap : geveze

MesajKonu: Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Final deneme soruları Perş. Haz. 05, 2008 6:33 pm

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Final deneme soruları


1-) Kamu ya da özel kurumların fon sağlamak amacıyla menkul kıymetlerini ilk defa ihraç ettikleri ve fon arz edenlerle karşılaştıkları piyasaya ne denir?
A) Birincil piyasa
B) İkincil piyasa
C) Para piyasası
D) Sermaye piyasası
E) Uluslararası piyasa

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi piyasada işlem gören finansal varlık türlerine göre sermaye piyasası türlerinden biri değildir?
A) Hisse senedi piyasası
B) Devlet tahvili piyasası
C) Özel sektör tahvilleri piyasası
D) Organize sermaye piyasası
E) Türev finansal varlık piyasaları

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Bankaların krediler için uyguladıkları faizle fonları elde ederken ödedikleri faiz arasındaki farka ne denir?
A) Marjin
B) Kredi riski
C) Yasal risk
D) Likidite riski
E) Kur riski

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Taraflar arasında resmi bir anlaşma olmaksızın, satışın yapılmasıyla oluşan ticari kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borç senetleri
B) Açık hesap
C) Tüketici kredisi
D) Spot kredi
E) Avans kredisi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Tahvile ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Uzun vadeli borç senetleridir
B) Özel ihraç halinde satışlar doğrudan halka yapılır
C) Düzenli faiz ödemesi yapılır
D) Özel şekil şartına tabidir
E) A.Ş.’lerin tahvil ihraç edebilmeleri için daha önce çıkarılmış tahvillerin bedellerinin tamamen ödenmiş olması gerekir

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Vade boyunca hiç bir faiz ödemesinin yapılmadığı tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıfır kuponlu tahvil
B) Güvencesiz tahvil
C) Riskli tahvil
D) Varant tahvil
E) Kâra iştirakli tahvil

--------------------------------------------------------------------------------
7-) A.Ş.’lerin sermaye arttırımında TTK hükümlerine tabi olmadan çıkarabilecekleri azami sermaye miktarına ne denir?
A) Esas sermaye
B) Çıkarılmış sermaye
C) Kayıtlı sermaye
D) Ödenmiş sermaye
E) Başlangıç sermayesi

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Ana sözleşmeyle bir takım önceliklere sahip olan ve getirisi belirli olan hisse senetlerine ne denir?
A) Adi hisse senedi
B) İmtiyazlı hisse senedi
C) Nama yazılı hisse senedi
D) Hamiline yazılı hisse senedi
E) Bedelsiz hisse senedi

--------------------------------------------------------------------------------
9-) İşletmenin gelecekte sağlayacağı faiz ve vergi öncesi gelirlerinin bugünkü değerinden borçların düşülmesiyle bulunan tutarın hisse senedi sayısına bölünerek bulunan değere ne denir?
A) Toplam değer
B) Tasfiye değeri
C) Likiditasyon değeri
D) İşleyen teşebbüs değeri
E) Gerçek değeri

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Fiyatların artacağı ve düşeceği beklentilerine dayanarak kâr elde etmek amacıyla alım veya satım yapan kişi veya kurumlara ne denir?
A) Arbitrajcı
B) Hedger
C) Spekülatör
D) Broker
E) Dealer

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi, forward ve futures piyasaları arasındaki farklılıklardan biri değildir?
A) Futures piyasalarda takas odaları vardır.
B) Futures piyasalarda teminat uygulaması vardır.
C) Futures sözleşmeler organize borsalarda işlem görür.
D) Forward işlemlerde vadeye kadar nakit akışı yoktur.
E) Futures sözleşmeye konu olan varlığın fiyatı bugünden belirlenir.

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi, SPK’na üye adayı önerebilecek kurumlardan biri değildir?
A) İlgili Bakanlık
B) Maliye Bakanlığı
C) BDDK
D) TC Merkez Bankası
E) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi, SPK’nun görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) Sermaye piyasası araçlarının ödünç verme ve alma işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve esasları belirlemek
B) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzını düzenlemek
C) Menkul kıymetlerin menkul kıymetler borsalarında işlem göreceği borsa pazarlarını açmak
D) Ekspertiz kurumlarından sermaye piyasasında faaliyette bulunacaklara ilişkin şartları belirlemek
E) Sermaye piyasasında medya ve elektronik ortam dahil yatırım tavsiyelerinde bulunacakların uyacakları ilke ve esasları belirlemek

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en kısa sürede ve en düşük maliyetlerle alınıp satılabilmesine ne denir?
A) Piyasanın genişliği
B) Devamlı piyasa
C) Piyasa derinliği
D) Piyasa esnekliği
E) Konvertibl piyasa

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Menkul kıymet borsalarının kuruluş ve faaliyetlerini, çalışma esasları ve denetlenmelerinin düzenleme esaslarını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) 2499 sayılı SPKanunu
B) 3794 sayılı SPKanunu
C) 91 sayılı KHK
D) 4389 sayılı Bankalar Kanunu
E) 1211 sayılı TC Merkez Bankası Kanunu

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Borsa Başkanının görev süresi kaç yıldır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 7

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi, Kollektif Yatırım Kurumlarının oluşturulmasının sebeplerinden biri değildir?
A) Fonların profesyonelce yönetilmesi olanağı vermesi
B) Yatırım seçeneklerinin belirlenmesinde yapılan analiz ve araştırma masraflarını düşürmesi
C) Kurulmasının yasal zorunluluk olması
D) Yatırımın toplam riskini azaltması
E) Portföy yönetimini rasyonel hale getirmesi

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi, yatırım ortaklıklarına ilişkin doğru ifadelerden biri değildir?
A) Sermaye şirketi statüsünde kurulur
B) Ortaklık pay senetleri ve bazen tahvil ihracı yoluyla sermaye pazarından fon talep eder
C) Ortaklığın hisse senetlerini alan yatırımcılar ortaklığın sahipleridirler
D) Katılma belgeleri ihraç ederek fon toplarlar
E) Ortaklığın esas geliri, dönem sonunda ortaklara kâr payı olarak dağıtılır.

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Amacı; çeşitli yatırım araçlarına, yönetimin inancı doğrultusunda riski azaltacak ve devamlı gelir sağlayacak şekilde yatırım yapmak olan fon türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dengeli fonlar
B) Genel amaçlı adi hisse senedi fonları
C) Özel amaçlı adi hisse senedi fonları
D) Likit varlık fonları
E) Endeks fonlar

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi, 1930 yılında çıkarılan 1715 sayılı Kanun ile TC Merkez Bankası’na verilen görevler arasında değildir?
A) Reeskont oranını belirlemek
B) Para piyasasını düzenlemek
C) Hazine işlemleri yapmak
D) Enflasyonu düşürmek
E) Hükümetle ortaklaşa Türk parasının değerinin korunmasına yönelik tüm önlemleri almak

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi, Eurosistem’in temel görevleri arasında değildir?
A) Euro sahasının para politikasını tanımlamak ve uygulamak
B) Yabancı para işlemlerini yönetmek
C) Üye ülkelerin resmi yabancı para rezervlerini saklamak ve yönetmek
D) Ödeme sistemlerinin aksamadan yürümesini sağlamak
E) Euro sahasındaki ülke hazinelerine avans vermek

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Merkez Bankasının zaman zaman piyasalara likidite aktarmak veya piyasalardaki fazla likiditeyi eritmek amacıyla dolaşımdaki banknot hacmini piyasaların ihtiyacına göre yeter düzeyde tutmaya çalışması, bu amaçla reeskont işlemleri gerçekleştirmesi, hangi işlemleri içinde yer alır?
A) Kredi kurumları ile ilgili işlemler
B) Hazine ile ilgili işlemler
C) Açık piyasa işlemleri
D) Altın ve dövizle ilgili işlemler
E) Diğer işlemler

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Ülke dışından sağlanan fonların ülke dışında ya da içinde kullandırılması gibi hizmetler sunan, genellikle serbest bölgelerde kurulan, ülke bankacılık sisteminin yasal düzenlemelerine tabi olmayan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyı Bankacılığı
B) Toptancı Bankacılık
C) Uluslararası Bankacılık
D) Perakende Bankacılık
E) İhtisas Bankacılığı

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Ülkemizde Bankalar Kanunu hükmüne göre öz kaynak hesabı bankaların kaç aylık bilançoları dikkate alınarak yapılır?
A) 3 aylık
B) 6 aylık
C) Aylık
D) 9 aylık
E) 1 yıllık

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdaki kredi türlerinden hangisi, ancak genel müdürlük ya da yönetim kurulu gibi bir üst organın izniyle açılabilir?
A) Ticari krediler
B) Tüketici kredileri
C) Otorize krediler
D) Güvenceli krediler
E) Reeskont kredileri

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Özkaynakları ile çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağladıkları uzun süreli fonları yeni kurulan veya tevsii yatırımları yapan işletmelerin duran varlık ve işletme sermayesi yatırımlarını finanslamak için kullanan bankalara ne denir?
A) Kalkınma Bankaları
B) Emisyon Bankaları
C) Ticaret Bankaları
D) Tasarruf Bankaları
E) Sanayi ve Kredi Bankaları

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası kalkınma bankalarından biridir?
A) Avrupa Yatırım Bankası Grubu
B) Dünya Bankası
C) İskandinav Yatırım Bankası
D) Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bankası
E) İslâm Kalkınma Bankası Grubu

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Belirli bölgelerdeki firmalara ve o bölgelerdeki gelişmekte olan ülkelere finans desteği sağlamak amacı ile kurulmuş kalkınma bankalarına ne ad verilir?
A) Uluslararası kalkınma bankaları
B) Ulusal kalkınma bankaları
C) Bölgesel kalkınma bankaları
D) Kentsel kalkınma bankaları
E) Merkez kalkınma bankaları

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi, Özel Finans Kurumlarının kuruluş amaçlarından biri değildir?
A) Arap kaynaklı yabancı sermayeyi ülkeye çekmek
B) Anapara ve faiz garantisi vererek yeni yatırımcıları piyasaya çekmek
C) Atıl kaynakları ekonomiye kazandırmak
D) Dini inançları nedeniyle faiz almak istemeyenlerin fonlarını değerlendirmek
E) Faizsiz bankacılığı tercih edenlerin modern bankacılık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi, Özel Finans Kurumlarının oluşturduğu Güvence Fonu’nun kaynaklarından birisi değildir?
A) İdari para cezaları
B) Devralınan hisselerin tutarının % 1’i
C) Zaman aşımına uğrayan hesaplar
D) Sisteme giriş payları
E) Genel bütçenin % 5’i

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Aşağıdakilerden hangisi, sigortacılığın makro işlevlerinden biri değildir?
A) Önemli bir tasarruf kaynağı olması
B) Sosyal çöküntüyü önlemesi
C) Girişimciye kredi olanakları yaratması
D) Uluslararası ekonomik ilişkileri genişletmesi
E) Vergi kaynağı olması

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Geleceğin objektif olasılıkla bilinebilmesi koşullarına ne denir?
A) Belirlilik koşulları
B) Risk koşulları
C) Belirsizlik koşulları
D) İstatistiksel koşullar
E) Kalitatif koşullar

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Menkul kıymetleri halka arz edilmiş anonim şirketlerin yatırımcıları ve diğer ilgili kişi ve kuruluşları bilgilendirecek firma bilgilerini gerektiğinde ve periyodik olarak belirli şekil ve esaslara göre açıklamasına ne denir?
A) İçerdekilerin istihbaratı
B) Fırsat eşitliği
C) İçeridekilerin ticareti
D) Kamuyu periyodik olarak aydınlatma
E) Sürekli denetim

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Aşağıdakilerden hangisi, Europarayı ifade eder?
A) Avrupa’da işlem gören paralar
B) Avrupa Birliği’nin para birimi
C) Avrupa Birliği üyesi dışındaki ülkelerin Avrupa’da işlem gören para birimleri
D) Kendi ulusal piyasası dışında işlem gören paralar
E) ABD dışında işlem gören ABD Dolarları

--------------------------------------------------------------------------------
35-) Kredi itibari yüksek firmalar tarafından güvencesiz olarak çıkarılan ve taşıyan adına düzenlenmiş uluslararası kısa vadeli borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir
A) Euro tahvil
B) Euro finansman bonosu
C) Yabancı tahvil
D) Euro kredi
E) Mevduat sertifikası

--------------------------------------------------------------------------------
36-) İhraççı kurumun ülkesinde ve bağlı olduğu para biriminin kullanıldığı ülkede satışına izin verilmeyen uzun vadeli borçlanma aracına ne denir?
A) Euro tahvil
B) Euro ticari senet
C) Euro finansman bonosu
D) Yabancı tahvil
E) Uluslararası tahvil


1-) A
2-) D
3-) A
4-) B
5-) B
6-) A
7-) C
8-) B
9-) D
10-) C
11-) E
12-) D
13-) C
14-)B
15-) C
16-) C
17-) C
18-) D
19-) A
20-) D
21-) E
22-) A
23-) A
24-) A
25-) C
26-) A
27-) B
28-) C
29-) B
30-) E
31-) C
32-) B
33-) D
34-) D
35-) B
36-) A
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://nasil.yetkin-forum.com

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Final deneme soruları

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var: Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
nasılsın :: EĞİTİM :: AÖF -
- - ArabaForum kurmak | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Yetkinblog